Assessment OF Automotive Service Technician Level-3 In Patan

Activity

Assessment OF Automotive Service Technician Level-3 In Patan

DAY NULM ની ઓટોમોટીવ સર્વિસ ટેકનિશિયન લેવલ -૩ ની એસેસમેન્ટ પાટણ સેન્ટર ખાતે તા ૧૬/૦૪/૨૦૨૨ ના રોજ થયેલ હતું. જેમાં ૨૪ તાલીમાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા અને નગરપાલિકા ના સમાજ સંગઠક શ્રી કેલ્વીનભાઈ એ દરમ્યાન હાજર રહ્યા હતા.

Whatsapp Facebook Twitter